RFT 224060 - Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland

Buyer: Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland
Project: Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland 2020
Package: Algemeen
Icons:

Mandatory requirement
Document attachment required to answer
Document attachment allowed to answer
Expires

Nieuwe sectie
Algemeen
A01
Alle inkoopdocumenten maken onlosmakelijk onderdeel uit van de raamovereenkomst die u sluit met de regio Centraal Gelderland. U verklaart alle algemene documenten en bijlagen goed te hebben gelezen.
Ja
Nee
A02
Gedurende de contractering dient u bij onderstaande vragen, waar bewijsstukken, informatie of documenten wijzigen, dit aan te passen en/of opnieuw te uploaden in CTM. Deze gegevens dienen up to date te zijn. (Artikel 15.2 Specifieke inkoopvoorwaarden).
A03
U dient hier een uittreksel Beroeps- of handelsregister te uploaden. Dit uitreksel mag bij inschrijving niet ouder zijn dan 6 maanden. Heeft u uw registratie geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
A04
U dient hier de bijlage 1.4: Akkoordverklaring Algemeen te uploaden. Heeft u dit formulier ingevuld, rechtsgeldig ondertekend en geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
A05
U dient hier de AGB van de organisatie (zonder spaties) in te vullen.
Text
A06
U dient hier uw volledige rekeningnummer in te vullen (inclusief IBAN, zonder spaties).
Text
Algemeen-inkoopdocumenten
A07
U dient hier de bijlage 1.1: Eigen Verklaring te uploaden. Heeft uw het formulier volledig ingevuld, rechtsgeldig ondertekend en geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
A08
U dient hier de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) te uploaden. Deze mag bij mag bij inschrijving niet ouder zijn dan 2 jaar. Heeft u dit formulier geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
A09
U dient hier de Verklaring Belastingdienst, betaling sociale zekerheidspremies en belastingen te uploaden. Deze mag niet ouder zijn dan zes maanden op het moment van inschrijving. Heeft u dit formulier geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
A10
U dient in het bezit te zijn van een toepasselijke en geldige beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. U dient als bewijs een geldig polisblad met polisnummer, naam van de verzekeraar te uploaden. Heeft u dit formulier geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
A11
U dient hier de definitieve jaarrekening 2018 te uploaden incl. een goedgekeurde controleverklaring van de accountant óf als u niet controleplichtig bent, de beschikking over een “controle- of samenstellingsverklaring” die is afgegeven door de accountant (alleen bij aanbieders die al in exploitatie zijn). Heeft u de gevraagde gegevens geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
A12
Indien u gebruik maakt van geconsolideerde financiële concerngegevens, dient u hier een verklaring in de zin van art. 2:403 BW te downloaden, waaruit blijkt dat de holding financieel garant staat voor het nakomen van alle verplichtingen.
Ja of niet van toepassing
Nee
Algemeen-programma van eisen
A13
U dient hier de ISO 9001- HKZ- of keurmerk GI's certificering toe te voegen. Indien geen certificering aanwezig is dient u uw kwaliteitshandboek te uploaden. Het kwaliteitshandboek moet voldoen aan de minimale protocollen. Heeft u dit formulier geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
A14
Upload bij deze vraag het document waarbij u het model meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling heeft verwerkt.
Ja
Nee
A15
U dient hier uw klachtenregeling te uploaden. Heeft u dit formulier geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
A16
U dient hier uw beleid m.b.t. het interne meldingssysteem te uploaden. Heeft u dit formulier geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
A17
U dient hier de VOG van de bestuurder/eigenaar zoals vermeld bij de KvK te uploaden. Heeft u dit formulier geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
A18
Verklaart u dat alle medewerkers in het bezit zijn van een geldige VOG ?
Ja
Nee
A19
U dient hier bijlage 2,6; 'Overzicht medewerker, opleiding en registratie' te uploaden (incl. vrijwilligers, uitzendkrachten, stagiaires etc.). Heeft u dit formulier ingevuld en geüpload?
Ja
Nee
A20
Vul hier de URL van uw website in.
Text
A21
U dient hier de gedragscode te uploaden. Heeft u dit formulier geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
Contactgegevens
A22
Het hoofdadres en postadres van de onderneming is:
Text
A23
Indien van toepassing: voeg hier de adressen van uw locaties binnen de regio Centraal Gelderland:
Text
A24
Wie is contactpersoon communicatie?
Text
A25
Wat is het mailadres van de contactpersoon communicatie?
Text
A26
Wat is het telefoonnummer van de contactpersoon communicatie?
Text
A27
Wie is contactpersoon financieel?
Text
A28
Wat is het mailadres van de contactpersoon financieel?
Text
A29
Wat is het telefoonnummer van de contactpersoon financieel?
Text
A30
Wie is contactpersoon SROI?
Text
A31
Wat is het mailadres van de contactpersoon SROI?
Text
A32
Wat is het telefoonnummer van de contactpersoon SROI?
Text
A33
Verwacht u per jaar meer dan 20 ondersteuningstrajecten af te ronden? Indien ja: Wie is contactpersoon Outcome?
Text
A34
Wat is het mailadres van de contactpersoon Outcome?
Text
A35
Wat is het telefoonnummer van de contactpersoon Outcome?
Text
A36
Maakt u gebruik van onderaannemers? Indien ja, dan dient u een overzicht met naam en contactgegevens te uploaden.
Text
Let op: onderaannemers dienen eerst gemeld te worden via een bericht in CTM. U maakt hiervoor gebruik van de format (1.6 en 1.6.1) uit de bijlage.