RFT 224060 - Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland

Buyer: Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland
Project: Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland 2020
Package: Groepsbegeleiding
Icons:

Mandatory requirement
Document attachment required to answer
Document attachment allowed to answer
Expires

Nieuwe sectie
Groepsbegeleiding
D01
Alle inkoopdocumenten maken onlosmakelijk onderdeel uit van de raamovereenkomst die u sluit met de regio Centraal Gelderland. U verklaart alle documenten en bijlagen bij de zorgvorm Groepsbegeleiding goed te hebben gelezen.
Ja
Nee
D02
U dient hier de akkoordverklaring Groepsbegeleiding te uploaden. Heeft u dit formulier ingevuld, rechtsgeldig ondertekend en geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
D03
U dient hier het plan van aanpak specifiek voor de zorgvorm Groepsbegeleiding toe te voegen. Heeft u het juiste document geüpload?
Ja
Nee
D04
Geef hieronder aan voor welke gemeente u wilt leveren
D05
Arnhem
Ja
Nee
D06
Doesburg
Ja
Nee
D07
Duiven
Ja
Nee
D08
Lingewaard
Ja
Nee
D09
Overbetuwe
Ja
Nee
D10
Renkum
Ja
Nee
D11
Rheden
Ja
Nee
D12
Rozendaal
Ja
Nee
D13
Wageningen
Ja
Nee
D14
Westervoort
Ja
Nee
D15
Zevenaar
Ja
Nee
D16
Voor Groepsbegeleiding jeugd ontwikkeling dient op iedere groep minimaal één medewerker te beschikken over een SKJ.
D17
De producten voor het perceel Groepsbegeleiding die u wilt bieden dient u aan te vinken op het tariefblad. Deze producten hebben een max. tarief. U heeft de keuze om hierop een korting van 0%, 5%, 10%, 15% of 20% te geven. U dient het kortingspercentage aan te geven in de tarieflijst.