RFT 224060 - Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland

Buyer: Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland
Project: Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland 2020
Package: Behandeling
Icons:

Mandatory requirement
Document attachment required to answer
Document attachment allowed to answer
Expires

Nieuwe sectie
Behandeling
E01
Alle inkoopdocumenten maken onlosmakelijk onderdeel uit van de raamovereenkomst die u sluit met de regio Centraal Gelderland. U verklaart alle documenten en bijlagen bij de zorgvorm Behandeling goed te hebben gelezen.
Ja
Nee
E02
U dient hier de akkoordverklaring Behandeling te uploaden. Heeft u dit formulier ingevuld, rechtsgeldig ondertekend en geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
E03
U dient hier het plan van aanpak specifiek voor de zorgvorm Behandeling toe te voegen. Heeft u het juiste document geüpload?
Ja
Nee
E04
Geef hieronder aan voor welke gemeente u wilt leveren
E05
Arnhem
Ja
Nee
E06
Doesburg
Ja
Nee
E07
Duiven
Ja
Nee
E08
Lingewaard
Ja
Nee
E09
Overbetuwe
Ja
Nee
E10
Renkum
Ja
Nee
E11
Rheden
Ja
Nee
E12
Rozendaal
Ja
Nee
E13
Wageningen
Ja
Nee
E14
Westervoort
Ja
Nee
E15
Zevenaar
Ja
Nee
E16
Kiest u voor J&O- of GGZ-producten
J&O
GGZ
E17
U dient hieronder de productspecifieke vragen te beantwoorden.
E18
De aanbieder dient zich bij inschrijving, voor zowel de individuele als de groepsproducten, in te schrijven voor minimaal 1 lichtere variant indien het bestaat. Mocht u zelf niet in staat zijn deze lichtere vorm aan te bieden dient u hier de naam van de (eveneens gecontracteerde) aanbieder in te vullen die voor u deze zorg invult. In de tarieflijst dient u bij korting 100% in te vullen.
E20
De producten in het perceel Behandeling die u wilt bieden dient u aan te vinken op het tariefblad. Deze producten hebben een max. tarief. U heeft de keuze om hierop een korting van 0%, 5%, 10%, 15% of 20% te geven. U dient het kortingspercentage aan te geven in de tarieflijst.
Product Behandeling
E21
Voor Behandeling A1 dient de hoofdbehandelaar minimaal te beschikken over een SKJ.
E22
Voor Behandeling A2 dient de hoofdbehandelaar minimaal te beschikken over een relevant HBO diploma en een SKJ. Daarnaast is een gedragswetenschapper op afroep aanwezig bij de instelling.
E23
Voor Behandeling B dient de hoofdbehandelaar minimaal te beschikken over een relevant WO diploma en een SKJ.
E24
Voor Behandeling B GGZ dient de hoofdbehandelaar minimaal te beschikken over een relevant WO diploma en een relevante BIG.
E25
Voor Behandeling C dient de hoofdbehandelaar minimaal te beschikken over een relevant WO+ diploma en een SKJ.
E26
Voor Behandeling C GGZ dient de hoofdbehandelaar minimaal te beschikken over een relevant WO+ diploma en een BIG.
E27
Voor Behandeling D dient de hoofdbehandelaar te beschikken over een AMS en een BIG.
E28
Beschikt u over de vereiste opleiding /kwalificatie voor de producten Behandeling waarvoor u zich inschrijft?
Ja
Nee
E30
Om Behandeling D te mogen bieden dient u één van de volgende toevoegingen te bieden:
Uitvoering crisisdienst jeugd GGZ voor gemeenten Doesburg, Duiven en Zevenaar
Uitvoering crisisdienst jeugd GGZ voor gemeenten Arnhem, Wageningen, Renkum, Rozendaal, Rheden, Lingewaard, Overbetuwe en Westervoort
Uitvoering academische functie zoals bedoeld onder het LTA
Uitvoering van expertise voor een specifieke doelgroep voor meer dan 75% van de jeugdige cliënten vanwege een 3de lijnsfunctie.
Behandeling groep
E31
Voor Behandeling groep A dient u minimaal te beschikken over een relevant HBO-diploma.
E32
Voor Behandeling groep B dient u minimaal te beschikken over een relevant post-HBO-diploma.
E34
Beschikt u over de vereiste opleiding /kwalificatie voor de producten Behandeling groep waarvoor u zich inschrijft?
Ja
Nee
Behandeling BSO+
E35
Voldoet u aan de Wet kinderopvang?
Ja
Nee
E37
Er dient minimaal één HBO-begeleider aanwezig te zijn op een groep. Voldoet u aan deze eis?
Ja
Nee
Consultatie
E38
Voor Consultatie A dient u minimaal te beschikken over een relevant HBO-diploma.
E39
Voor Consultatie B dient u minimaal te beschikken over een relevant WO diploma.
E40
Voor Consultatie C dient u minimaal te beschikken over een relevant WO+ diploma.
E41
Voor Consultatie D dient u te beschikken over een diploma AMS.
E42
Beschikt u over de vereiste opleiding /kwalificatie voor de producten Consultatie waarvoor u zich inschrijft?
Ja
Nee
Dyslexie
E43
Voor de producten Dyslexie dient de regiebehandelaar een geregistreerd gezondheidspsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog-generalist te zijn.
E44
Beschikt u over de vereiste opleiding /kwalificatie voor de producten Consultatie waarvoor u zich inschrijft?
Ja
Nee
Kindergeneeskunde
E4
Levert u medisch specialistische zorg?
Ja
Nee