RFT 224060 - Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland

Buyer: Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland
Project: Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland 2020
Package: Beschermd wonen
Icons:

Mandatory requirement
Document attachment required to answer
Document attachment allowed to answer
Expires

Beschermd wonen
F01
Alle inkoopdocumenten maken onlosmakelijk onderdeel uit van de raamovereenkomst die u sluit met de regio Centraal Gelderland. U verklaart alle documenten en bijlagen bij de zorgvorm Beschermd wonen goed te hebben gelezen.
Ja
Nee
F02
U dient hier de akkoordverklaring Beschermd wonen te uploaden. Heeft u dit formulier ingevuld, rechtsgeldig ondertekend en geüpload in de rode map achter deze vraag?
Ja
Nee
F03
U dient hier het plan van aanpak specifiek voor de zorgvorm Beschermd Wonen toe te voegen. Heeft u het juiste document toegevoegd?
Ja
Nee
F04
Geef hieronder aan voor welke gemeente u wilt leveren
F05
Arnhem
Ja
Nee
F10
Renkum (alleen van toepassing op de Beschermd wonen producten voor de doelgroep Lvb)
Ja
Nee
F16
Indien de aanbieder uitsluitingscriteria voor zorglevering heeft vastgesteld, dan worden deze meegezonden bij de inschrijving. Is er sprake van uitsluitingscriteria? Indien ja, dan dient deze geüpload te worden.
Ja
Nee
F17
U dient hier het ondersteuningsplan toe te voegen. Heeft u het juiste document toegevoegd?
Ja
Nee
F18
U dient hier het risico-inventarisatieplan toe te voegen. Heeft u het juiste document toegevoegd?
Ja
Nee
F19
U dient hier het calamiteit/agressieprotocol toe te voegen. Heeft u het juiste document toegevoegd?
Ja
Nee
F20
U dient hier een overzicht toe te voegen van de panden en de huurprijs (met onderbouwing) op dit moment. Heeft u een overzicht toegevoegd?
Ja
Nee
F21
Enkel aanbieders die in 2017 gecontracteerd waren voor de producten Beschermd wonen intramuraal ZIN (niet zijnde Scheiden wonen en zorg) kunnen zich inschrijven voor de producten Intramuraal beschermd wonen intensief en Intramuraal beschermd wonen basis met daarbij eventueel logeren.
Voor alle andere aanbieders (zowel nieuwe als bestaande aanbieders ZIN of PGB) geldt dat zij zich kunnen inschrijven voor de overige onderdelen.
F22
U dient bij Intramuraal beschermd wonen intensief een bewijsstuk te overleggen waaruit blijkt dat een sociaal psychiatrisch verpleegkundige inzetbaar is bij de ondersteuning van cliënten.
Text
F23
Een aanbieder die zich inschrijft voor Intramuraal bw intensief is verplicht om zich ook in te schrijven voor Intramuraal bw basis, Groepswonen met intensieve begeleiding en Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding.
F24
Een aanbieder die zich inschrijft voor Intramuraal bw basis is verplicht om zich ook in te schrijven voor Groepswonen met intensieve begeleiding en Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding.
F25
Een aanbieder die zich inschrijft voor Groepswonen met intensieve begeleiding is verplicht om zich ook in te schrijven voor Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding.
F26
Om Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding te mogen bieden dient u ook ingeschreven te zijn voor begeleiding basis.
F27
Een aanbieder die zich inschrijft voor Bed & Break heeft geen verplichting zich in te schrijven voor een ander product Beschermd wonen.
F28
Een aanbieder die zich inschrijft voor Logeren is verplicht om zich ook in te schrijven voor Groepswonen met intensieve begeleiding of Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding.
F29
Afwezigheidsdag is alleen mogelijk wanneer ook Intramuraal beschermd wonen wordt geboden.
F30
Bij het vullen van de tarieflijst met de producten die u wenst te bieden worden deze producten automatisch gekoppeld.
F31
Biedt u gemiddeld op jaarbasis Zelfstandig wonen met intensieve begeleiding aan meer dan 7 cliënten?
Ja
Nee
F32
De producten voor het perceel Beschermd wonen die u wilt bieden dient u aan te vinken op het tariefblad. Deze producten hebben een max. tarief. U heeft de keuze om hierop een korting van 0%, 5%, 10%, 15% of 20% te geven. U dient het kortingspercentage aan te geven in de tarieflijst.
F33
Voor u de gewenste producten kunt aan vinken dient u een keuze te maken in doelgroep (Lvb (keuze 3 of 4) of niet (keuze 1 of 2)) en aantal cliënten (> 7 cliënten; keuze 1 en 3). Vervolgens kan de productcombinatie en korting gekozen worden.