RFT 264878 - DAS System Integrator Broadcast

Buyer: Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
Project: Dynamisch Aankoopsysteem System Integrator Broadcast
Package: DAS System Integrator Broadcast
Icons:

Mandatory requirement
Document attachment required to answer
Document attachment allowed to answer
Expires

Algemeen
Alle documenten die NOS beschikbaar heeft gemaakt, zijn te vinden bij het onderdeel 'Download documenten' op de vorige pagina.
Vragen voor de Nota van Inlichtingen kunnen doorlopend ingediend worden door middel van de Vragenmodule. We streven ernaar om de binnengekomen vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

Alle andere correspondentie dient verzonden te worden via 'Berichten' op CTM.

Let op: Controleer alstublieft eerst of uw vraag al is gesteld. Bekijk de gestelde vragen online of maakt een print van alle vragen. Zo wordt voorkomen dat vragen dubbel worden gesteld.
Kwalificatie
Een deel van de onderstaande vragen zijn knock-out vragen. Het gewenste antwoord wordt aangeduid met een groen vinkje.

Indien u één of meerdere knock-out vragen met “nee” beantwoordt, nemen wij uw Aanmelding niet verder in behandeling en wordt u niet gekwalificeerd.
V1
U dient in de map bij deze vraag het ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA (bijlage 1) te uploaden.
Ja, ik upload een document
Nee
V2
U dient in de map bij deze vraag een uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) van uw onderneming uit het register van de Kamer van Koophandel te uploaden, waaruit tevens de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.
Ja, ik upload een document
Nee
V3
U dient in de map bij deze vraag een Gedragsverklaring Aanbesteden (niet ouder dan 2 jaar) te uploaden.
Ja, ik upload een document
Nee
V4
U dient in de map bij deze vraag een verklaring betalingsgedrag Belastingdienst nakoming fiscale verplichtingen (niet ouder dan 6 maanden) te uploaden.
Ja, ik upload een document
Nee
V5.1
Financiële en Economische draagkracht, minimumeis 1:

Gegadigde dient een geldige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben met een minimale dekking van €2.500.000,- euro per gebeurtenis en van €5.000.000,- per jaar.

U dient in de map bij deze vraag (een kopie van) een geldige en toereikende verzekeringspolis te uploaden.
Ja, ik upload een document
Nee
V5.2
Technische en beroepsbekwaamheid, minimumeis 1:

Gegadigde heeft aantoonbaar ervaring als System Integrator binnen een 24/7 kritische High-end Broadcast nieuwsproductie omgeving.

U dient in de map bij deze vraag het ingevulde referentiedocument uit bijlage 2 te uploaden.
Ja, ik upload een document
Nee
V5.3
Technische en beroepsbekwaamheid, minimumeis 2:

Gegadigde heeft aantoonbare ervaring met het ontwerpen van technische architectuur voor een High-end broadcast omgeving waaruit blijkt dat Gegadigde relevante technische kennis heeft.

U dient in de map bij deze vraag het ingevulde referentiedocument uit bijlage 2 te uploaden.
Ja, ik upload een document
Nee
V6
Maakt uw onderneming onderdeel uit van een holding én wordt er gebruik gemaakt van een geconsolideerde jaarrekening, dan wel een beroep gedaan op de omzet of middelen van de moedermaatschappij?

Zo ja, verzoeken wij u om de holdingverklaring uit bijlage 3 ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te uploaden. Zonder deze verklaring nemen wij uw Aanmelding niet verder in behandeling en wordt u niet gekwalificeerd.
Ja, ik upload een document
Nee, niet van toepassing
V7.1
Schrijft u in als Combinatie of doet u een beroep op Derden om aan een Geschiktheidseis te voldoen?

Zo ja, verzoeken wij u om van de betrokken onderneming(en) het UEA uit bijlage 1 ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te uploaden. Zonder de UEA voor iedere betrokken onderneming nemen wij uw Aanmelding niet verder in behandeling en wordt u niet gekwalificeerd.
Ja, ik upload een document
Nee, niet van toepassing
V7.2
Schrijft u in als Combinatie of doet u een beroep op Derden om aan een Geschiktheidseis te voldoen?

Zo ja, verzoeken wij u om een uittreksel (niet ouder dan 6 maanden) van de betrokken onderneming(en) uit het register van de Kamer van Koophandel te uploaden, waaruit tevens de vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.
Ja, ik upload een document
Nee, niet van toepassing
V8
Gaat u akkoord met de Algemene Inkoopvoorwaarden NOS en eventuele afwijkingen daarop zoals vermeld in de Nota van Inlichtingen in de Vragenmodule?
Ja
Nee