Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland

Below you find information regarding this tender. To be able to work on a response for the buyer you have to be registered and logged in.

Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland verzorgt de inkoop van Wmo zorg, Jeugdhulp, Activerend Werk, Beschermd Wonen voor en met 11 Gelderse gemeenten: Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

1-7-2024 12:00:00

85300000-2  Social work and related services


Inkoop Sociaal Domein Centraal Gelderland
Postbus 2100
6802CC
Arnhem
Netherlands
View profile

Published notices
Social and other specific services – public contracts (TenderNed) 21-10-2019 15:30
    Corrigendum (TenderNed) 11-9-2023 17:10
Contract award notice (TenderNed) 19-10-2020 17:11
Packages
Algemeen

Deze inkoop beschrijft de wijze waarop de opdrachtgever uitvoering wenst te geven aan de Wmo zorg en Jeugdhulp. De opdrachtgever van de opdracht is de regio Centraal Gelderland, bestaande uit de gemeenten Arnhem, Overbetuwe, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Renkum, Rheden, Doesburg, Rozendaal, Wageningen en Lingewaard.

Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
RFT mailing address:
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland
Postbus 2100
6802 CC Arnhem
Netherlands
Activerend werk

Activerend werk bestaat uit het aanbieden van passende werkzaamheden inclusief de bijbehorende begeleiding, waardoor cliënten een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Wanneer de cliënt zich kan ontwikkelen naar een volgende trede op de participatieladder omvat Activerend werk ook de begeleiding van het traject dat de cliënt hiervoor moet doorlopen. De mate van begeleiding is afhankelijk van de positie van de cliënt op de participatieladder.

Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
RFT mailing address:
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland
Postbus 2100
6802 CC Arnhem
Netherlands
Begeleiding

Begeleiding is gericht op het vergroten/ontwikkelen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Indien dit niet meer mogelijk is, zal ambulante begeleiding zich richten op het stabiliseren en voorkomen van verdere terugval in de zelfredzaamheid. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om zelfstandiger in de maatschappij te staan.

Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
RFT mailing address:
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland
Postbus 2100
6802 CC Arnhem
Netherlands
Groepsbegeleiding
Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
RFT mailing address:
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland
Postbus 2100
6802 CC Arnhem
Netherlands
Behandeling

Onder behandeling valt alle gecontracteerde jeugdhulp die gericht is op een methodische aanpak van ontwikkelings- en gedragsproblematiek van cliënten in de context van het netwerk (voorheen J&O, (dag)behandeling LVB en VG en jeugd GGZ).

Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
RFT mailing address:
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland
Postbus 2100
6802 CC Arnhem
Netherlands
Beschermd wonen
Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
RFT mailing address:
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland
Postbus 2100
6802 CC Arnhem
Netherlands
Jeugdbescherming tot 31-12-2021

Gemeenten hebben de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er altijd jeugdbescherming en jeugdreclassering van goede kwaliteit beschikbaar zijn. Gemeenten willen toekomstbestendige Gecertificeerde Instellingen (GI’s) die meebewegen in de transformatie, zoeken naar innovatie en openstaan voor de vraag van gemeenten. De GI’s beschikken over specifieke expertise ten aanzien van de veiligheid van kinderen. Die expertise kan op meerdere plekken in het lokale, sociale domein worden ingezet.

Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
RFT mailing address:
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland
Postbus 2100
6802 CC Arnhem
Netherlands
Huishoudelijke ondersteuning

Cliënten blijven steeds langer thuis wonen. Om deze zelfstandigheid te handhaven dan wel te bevorderen, kan huishoudelijke ondersteuning worden ingezet.

Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
RFT mailing address:
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland
Postbus 2100
6802 CC Arnhem
Netherlands
Verblijf Jeugd 2020

Dit perceel wordt gebruik voor documenten en berichten vanuit de gesloten openbare procedure Aanbesteding Verblijf Jeugd 2020

Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
RFT mailing address:
Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland
Postbus 2100
6802 CC Arnhem
Netherlands
Close