201850004.160.002 - BZK DAS Security & Penetratietesten

Below you find information regarding this tender. To be able to work on a response for the buyer you have to be registered and logged in.

Behandeld door: Henna Suliman - Lalmahomed
Aanvraag: BZK DAS Security & Penetratietesten
Aanvraag nummer: 248322

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Hierbij bent u van harte uitgenodigd om op basis van de op CTM beschikbaar gestelde Toelatingsleidraad u aan te melden voor 248322 BZK DAS Security & Penetratietesten. Na inloggen zal er een button ‘Accepteren’, boven deze brief verschijnen. Klik op deze button als u verdere voortgang wilt plegen.

 

Waar moet u rekening mee houden?

  • Lees de "voorwaarden tot inschrijving elektronische aanbesteding" zeer zorgvuldig door;
  • Beoordeling: het ontbreken van de gevraagde informatie, documenten, verklaringen en bewijsstukken kan ertoe leiden dat wij uw Aanmelding niet geschikt vinden. De aanmelding moet in ieder geval voldoen aan de gestelde eisen;
  • Alle verklaringen zijn volledig naar waarheid ingevuld en de te overleggen referenties zijn vergelijkbaar met het project zoals omschreven in de Toelatingsleidraad
  • U voert één contactpersoon van uw bedrijf op binnen CTM die verantwoordelijk is voor de communicatie met de Aanbestedende dienst tijdens het Europese Aanbestedingstraject;
  • Verzoeken om aanvullende informatie of vragen stelt u via het aanbestedingsplatform CTM bij het tabblad 'berichten' door gebruik te maken van het format Nota van Inlichtingen die door de Aanbestedende dienst beschikbaar wordt gesteld;  
  • Wij nemen alleen gestelde vragen en ingediende aanmeldingen die zijn ontvangen via het aanbestedingsplatform CTM in behandeling.

 

De uiterste datum voor het indienen van uw aanmelding
Hiervoor wordt u verwezen naar de planning in CTM. 

Wij wensen u veel succes met uw aanmelding.

 

Met vriendelijke groet,

 

Henna Suliman - Lalmahomed

UBRlHIS