Inhuur Perceel 4 Financieel & Administratief

Below you find information regarding this tender. To be able to work on a response for the buyer you have to be registered and logged in.

Voor het overzicht van alle percelen van de DAS Inhuur, ga naar www.ctmsolution.nl/das/lvnl De afdeling BP ondersteunt het management in de planning & controlcyclus van LVNL. Zij vervult met het opleveren van onder meer de meerjarenbegroting, periodieke management rapportages en jaarstukken een sleutelrol in het proces Besturen LVNL. De afdeling draagt ook verantwoordelijkheid voor de financiering van de bedrijfsactiviteiten en het financieel risicomanagement. De afdeling FR is verantwoordelijk voor de financiële en salarisadministratie en voor een goede vastlegging in de administratie zodat het management inzichtelijk heeft waar zij hun geld aan uitgeven en welke ruimte zij nog hebben. Daarnaast dragen wij zorg voor een tijdige betaling aan onze afnemers en medewerkers.

30-4-2024 12:00:00


Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
Stationsplein Zuid-West 1001
1117 CV
Schiphol-Oost
Netherlands
View profile


http://www.lvnl.nl

Published notices
Contract Notice (This site) 4-12-2020 10:00
Packages
Inhuur Perceel 4 Financieel & Administratief
Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
Close