Inhuur Perceel 10 Data Privacy

Below you find information regarding this tender. To be able to work on a response for the buyer you have to be registered and logged in.

Voor het overzicht van alle percelen van de DAS Inhuur, ga naar www.ctmsolution.nl/das/lvnl Data Privacy management bij LVNL heeft tot doel het beschermen van in LVNL-systemen opgeslagen en/of verwerkte persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang. Dit geldt ook voor systemen die onder verantwoordelijkheid van LVNL bij een externe partij staan. Data Privacy management heeft hierin een adviserende en een toezichthoudende taak. Data Privacy management is bij LVNL belegd binnen de afdeling ORM.

30-4-2024 12:00:00


Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
Stationsplein Zuid-West 1001
1117 CV
Schiphol-Oost
Netherlands
View profile


http://www.lvnl.nl

Published notices
Contract Notice (This site) 4-12-2020 10:00
Packages
Inhuur Perceel 10 Data Privacy
Additional information:
Documents Documents
Qualification questions Qualification questions
Close